Всеукраїнська дорожня Асоціація

  • Facebook
  • YouTube
Ресурс-1-1.png

Організаційна структура

Для забезпечення розбудови Асоціації та забезпечення її діяльності затверджено Структуру Асоціації,  яка передбачає широке залучення кадрового потенціалу учасників Асоціації до роботи в органах управління.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - вищий орган управління Асоціації

РАДА АСОЦІАЦІЇ - представницький орган учасників Асоціації

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ - виконавний орган Асоціації

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

РАДА

КОМІТЕТИ АСОЦІАЦІЇ - консультативно-дорадчі органи Асоціації

Комітет розвитку ВДА

АПАРАТ АСОЦІАЦІЇ - робочий орган Асоціації

Комітет сучасних технологій

Комітет з питань нормотворчості

Комітет "Взаємодії учасників ВДА"

Комітет взаємодії з органами влади

Загальні збори учасників – вищий орган управління Асоціації

До компетенції Загальних зборів відносяться найбільш важливі питання діяльності Асоціації (зміна статуту, формування органів управління, прийняття нових членів, тощо).

 

Рада асоціації – представницький орган учасників Асоціації.

Рада Асоціації обирається Загальними зборами з числа представників  учасників Асоціації. Рада Асоціації організовує розробку  перспективних планів діяльності, контролює виконання рішень Загальних зборів, тощо).

Науково-технічна

Рада

Метоюстворення Науково - технічної Ради ВДА є вирішення актуальних проблем розвитку наукової  діяльності, наукового забезпечення,підготовки кадрів вищої кваліфікації. Робота Ради сприятиме інтеграції ключових світових технологій в Україні, вивченню передових технологій та сучасних матеріалів дорожнього будівництва та розробленню рекомендацій щодо впровадження новихтех нологій.

Президент асоціації – виконавчий орган Асоціації

Президент Асоціації обирається Загальними зборами учасників.

Президент Асоціації керує поточною діяльністю Асоціації, та представляє її у відносинах з органами державної влади, фізичними та юридичними особами.

Апарат асоціації  – робочий орган Асоціації

Апарат Асоціації формується Президентом Асоціації, та виконує функції із забезпечення поточної діяльності Асоціації.

Комітети Асоціації – консультативно – дорадчі органи Асоціації.

Комітети Асоціації ( Комітет з нормотворчості, Науковий комітет, Комітет інновацій, нових технологій та стандартів, Комітет з кошторисного ціноутворення) формуються Президентом Асоціації з числа відповідних фахівців – працівників учасників Асоціації. Комітети очолюють заступники Голови ради Асоціації.

Комітет

Розвитку ВДА

Залучити в Асоціацію 50%+ дорожніх компаній України

Створення ефективного та потужного медіа-каналу для просування ідей та досягнень ВДА

Щорічна організація ВДА впливових га лузевих заходів (конференції, форуми, виставки, тощо).

Комітет

взаємодії з

органами влади

Забезпечення дієвого механізму комунікації бізнесу та влади;

Реформування структури управління дорожньої галузі;

Отримання ВДА статусу саморегулівної  організації, з повноваженнями в сферах нормотворчості,сертифікації та контролю якості

Комітет з питань нормотворчості

Вплив на нормотворчий процес в дорожній галузі;

Делегування представників Асоціації в органи влади;

Відстоювати результати роботи на кожному етапі.

Комітет

сучасних

технологій

Інтеграція ключових світових технологій в Україні;

Впровадження нових матеріалів;

Комітет «Взаємодії учасників ВДА»

Аналіз проблеми галузі визначення напрямків їх вирішення;

Аналіз проблем членів ВДА та напрацювання шляхів їх вирішення за допомогою ВДА;

 

Співпраця. Обмін досвідом;