Всеукраїнська дорожня Асоціація

  • Facebook
  • YouTube

Представництво інтересів учасників у державних органах

- представництво інтересів учасників у Верховні Раді України, Кабінеті Міністрів України,  Мінінфраструктури, Укравтодорі,   Держаудитслужбі, Мінірегіоні;

- підготовка та направлення звернень до відповідних органів державної влади з метою запобігання або припинення порушень законодавства відносно учасників ВДА;

- підготовка зауважень та пропозицій до проектів нормативно-правових актів,  що можуть мати негативні наслідки для учасників асоціації;

- оскарження в інтересах учасників ВДА (в тому числі і без вказівки на учасника Асоціації, в інтересах якого подається скарга) рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадку порушення законодавства;

- розробка необхідних бізнесу законодавчних та інших нормативно-правових актів, супроводження їх до прийняття;

- участь у роботі відповідних комісій з перевірки / оцінки якості виконаних робіт у галузі дорожнього господарства (роботи з експлуатації, ремонту чи будівництва доріг);

- контроль за виконанням зобов’язань відповідних органів державної влади перед учасниками дорожнього ринку, в тому числі щодо своєчасності та повноти проведення розрахунків;

- представництво інтересів учасників ВДА при отриманні дозвільних документів у відповідних органах державної влади;

- одержання роз’яснень від органів державної влади та місцевого самоврядування;

-  представництво інтересів учасників ВДА перед контролюючими, правоохоронними органами в ході, та в результаті перевірок;

- участь у роботі Громадських рад центральних органів державної влади, з метою сприяння учасникам ВДА у вирішенні проблемних питань щодо функціонування дорожньої галузі відповідно до компетенції.

 

Публічні закупівлі

- допомога у підготовці документів, що складають тендерну пропозицію;

- правова оцінка тендерної документації та тендерної пропозиції, на предмет відповідності ЗУ «Про публічні закупівлі»;

- направлення звернення до замовника торгів з приводу усунення дискримінаційних умов тендерної документації, а в разі відмови внести зміни, ініціювання широкого обговорення проблеми із залученням громадськості, експертів, та засобів масової інформації;

- звернення в інтересах учасників ВДА до органів управління замовників торгів (Укравтодор, ОДА Антимонопольного комітету України, Мінекономрозвитку тощо), щодо встановлення замовниками закупівель дискримінаційних вимог в тендерній документації, або вчинення інших порушень ЗУ «Про публічні закупівлі»;

-  допомога в підготовці скарг до Антимонопольного комітету України;

- участь в розгляді Антимонопольним комітетом України скарг учасників торгів;

- надання Антимонопольному комітету України та/або учасникам торгів консультацій та висновків з предмету оскарження;

- аналіз практики Антимонопольного комітету України та судової практики, щодо розгляду справ в сфері публічних закупівель в дорожній галузі.

Інформаційна діяльність

- інформування громадськості про діяльність учасників та їх важливу роль для населення/держави/регіону та розвитку дорожньої галузі в цілому;

- просування інтересів та підвищення іміджу учасників ВДА;

- поширення новин учасників на інформаційних ресурсах Асоціації (сайт, соціальні мережі, власні медіа);

- об’єктивне висвітлення подій у разі незаконних дій з боку державних, контролюючих, правоохоронних органів;

- скликання круглих столів для публічного обговорення проблемної ситуації щодо незаконних дій відносно учасника/учасників з боку державних органів/третіх осіб;

- проведення галузевих конференцій.

Співробітництво

- створення галузевого електронного торгівельного майданчика для підвищення ефективності проведення бізнесом закупівель дорожньо – будівельних матеріалів, спецтехніки, залучення субпідрядників, тощо;

- налагодження бізнес-зв’язків між учасниками ринку;

- комунікація з міжнародними фінансовими організаціями та донорами з метою залучення їх коштів для розвитку дорожніх організацій, а також залучення українських підрядників до тендерів, що проводяться в Україні за кошти МФО;

- сприяння учасникам ВДА в залученні інвестицій та фінансування (співпраця з інвестиційними фондами, банками, фінансовими та лізинговими компаніями);

 - сприяння розвитку проектів державно-приватного партнерства в дорожній галузі (концесійні дороги, WIM, плата за проїзд і т.д.)  та лобіювання інтересів учасників асоціації в таких проектах;

- налагодження міжнародного співробітництва для можливості захисту інтересів учасників на міжнародному ринку;

- допомога учасникам ВДА у розробці проектів співробітництва з іноземними фірмами та організаціями, в тому числі зі створення спільних підприємств;

- створення та ведення реєстру «добросовісних підрядників».

Посередницька діяльність

- допомога у досудовому врегулюванні спорів між учасниками дорожньої галузі;

- спільна розробка варіантів виходу зі спірної ситуації;

- залучення експертів для вирішення спірних ситуацій;

- створення Третейського суду, для розгляду спорів між учасниками ринку.

Аналітика та консультації

-  моніторинг змін законодавства в дорожній галузі, та інформування про такі зміни учасників асоціації;

- моніторинг цін на дорожньо-будівельні матеріали та спеціальну техніку;

- проведення маркетингових досліджень та надання відповідної інформації учасникам асоціації;

- надання юридичних консультацій, консультацій з бухгалтерських питань та кошторисного ціноутворення.

Освіта та інновації

- проведення тренінгів, семінарів, ворк-шопів, з питань публічних закупівель, ціноутворення, бухгалтерського обліку, податкового планування;

- взаємодія з науковими установами, профільними освітніми закладами, та проектними інститутами;

- моніторинг інновацій, новітніх матеріалів та технологій, сприяння їх впровадженню учасниками Асоціації у власній господарській діяльності;

- сприяння впровадженню новітніх матеріалів та технологій в дорожньому будівництві, через внесення відповідних змін до будівельних норм та стандартів.