Всеукраїнська дорожня Асоціація

  • Facebook
  • YouTube

"Білі списки" добросовісних компаній дорожньої галузі

Запровадження цивілізованих стандартів ведення дорожнього бізнесу – перший крок для створення «білих списків», або реєстрів добросовісних компаній. Ініціатива створення «‎Реєстру»‎ — важливий крок до запозичення кращих європейських практик ведення бізнесу. Ведення різноманітних реєстрів та рейтингів є звичайною практикою також і в Україні у різних сферах економіки, ініціаторами яких виступають, як правило, громадські організації, галузеві видання чи профільні асоціації, прикладами яких можуть бути Реєстр надійних партнерів (Торгово-промислова Палата України) та Рейтинг стійкості банків (Мінфін).


20 червня під час Форуму ми представили попередні списки кандидатів на включення до Реєстру, що викликало велику зацікавленість ринку. Вважаємо за необхідне більш детально роз’яснити свою позицію з цього питання.


Реєстр добросовісних компаній дорожньої галузі не є державним реєстром та не є обов’язковим для держави, фізичних чи юридичних осіб. Участь у вказаному реєстрі є абсолютно добровільною та безкоштовною, участь чи неучасть у реєстрі не дає жодних переваг чи преференцій для його учасників при публічних закупівлях.Реєстр створений та ведеться Всеукраїнською дорожньою Асоціацією за власною ініціативою, на основі чітких, публічних та прозорих критеріїв, які були розроблені за участі незалежних експертів. На нашу думку, вказаний реєстр буде корисний в першу чергу його учасникам, для підвищення престижу та пізнаваності бізнесу, для учасників ринку та приватних замовників робіт, оскільки полегшить пошук добросовісного контрагента (субпідрядника, постачальника, тощо), та в певній мірі, і для державних замовників, яким ніхто не забороняє запрошувати учасників Реєстру до участі в публічних закупівлях.

Асоціацією не встановлено жодних обмежень для учасників ринку, — будь яке підприємство може подати відповідну анкету для участі в Реєстрі, при цьому звертаємо увагу, що реєстр не є рейтингом, всі його учасники є рівними, включення їх до Реєстру означає що вони відповідають визначеним критеріям. При цьому Реєстр не є сталим, а потрапляння до нього, не означає, що компанія не може бути з нього виключена на підставі аргументованих скарг замовників, контрагентів чи представників громадськості. І навпаки, Компанія якій було відмовлено у включенні в реєстр або з нього виключено, може бути згодом включена в Реєстр, після усунення своїх репутаційних ризиків.

Всеукраїнська дорожня асоціація послідовно виступає за впровадження в дорожній галузі високих бізнес-стандартів, тобто правил розроблених і добровільно прийнятих представниками певної галузі або сектора економіки з метою формування здорової бізнес-культури та підвищення рівня довіри споживачів.


Бізнес-стандарти (критерії) визначають правила для певної галузі. В основі саморегулювання та спів регулювання можуть мати різні форми, як-то: кодекси ділової поведінки, галузеві та багатогалузеві угоди, стандарти ведення бізнесу, практичні рекомендації або реєстри. На міжнародному рівні саморегулювання за чіткими стандартами ведення бізнесу визнане як форма галузевого самоврядування і є надзвичайно дієвим шляхом розв'язання багатьох питань.


Передусім САМОРЕГУЛЮВАННЯ забезпечує справедливу конкуренцію та захист споживачів, адже саморегулювання доповнює, а не підміняє законодавство. В Україні вже давно та успішно працюють саморегулівні організації, та органи самоврядування учасників ринку в різних галузях економіки, прикладами таких організацій можуть бути Аудиторська палата України, саморегулівні організації оцінювачів, саморегулівні організації ринку цінних паперів, тощо.


Всеукраїнська дорожня Асоціація не є саморегулівною організацією в дорожній сфері, однак прагне запровадити найкращі практики ведення бізнесу на основі добровільної участі учасників.


Ми розуміємо, що деяким учасникам ринку поява незалежного та об’єктивного реєстру може не подобатися, однак нікого до участі ми не змушуємо. Більше того, якщо хтось вважає, що Асоціація робить щось невірно, може ініціювати створення власного реєстру чи рейтингу з більш справедливими на його думку умовами, ми будемо тільки вітати запровадження передових стандартів ведення дорожнього бізнесу!

Асоціація у свою чергу продовжить вдосконалювати критерії відбору та слідкувати за прозорістю потрапляння кожної компанії до «білого списку».


Нагадуємо, що для потрапляння до «‎Реєстру», необхідно заповнити анкету на сайті (https://www.vda.org.ua/zapovniti-anketu) та пройти перевірку.