АНКЕТА

Претендента на включення до «Реєстру добросовісних компаній дорожньої галузі»

Чи відповідає Підприємство наступним критеріям
Чи внесені відомості про Підприємство, службових (посадових) осіб та/або засновників Підприємства до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення?
Чи притягувалося Підприємство протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачені Законом України "Про захист економічної конкуренції"?
Чи притягувалися службові (посадові) особи та/або засновники Підприємства до кримінальної відповідальності за вчинення злочину (злочинів) передбачених статтями Розділу VII Кримінального кодексу України (Злочини у сфері господарської діяльності), судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку?
Чи притягувалися службові (посадові) особи та/або засновники Підприємства до кримінальної відповідальності за злочин (злочини), вчинені з корисливих мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку?
Чи порушено провадження у справі про банкрутство Підприємства?
Чи є факти розірвання з боку замовника (покупця) договору на виконання робіт, надання послуг, або поставку товарів укладеного з Підприємством через порушення Підприємством умов такого договору?
Чи є рішення суду, які надбали законної сили, про стягнення з Підприємства штрафних санкцій, збитків, моральної шкоди, іншої компенсації або відшкодування, з підстав невиконання чи неналежного виконання Підприємством умов укладеного договору або про розірвання договору з тих же підстав?
Чи є рішення суду, які надбали законної сили, про зобов’язання Підприємства виконати взяті на себе, згідно договору гарантійні зобов’язання, або рішення суду, які надбали законної сили про стягнення з Підприємства штрафних санкцій, збитків, моральної шкоди, чи іншої компенсації з підстав невиконання чи неналежного виконання Підприємством своїх гарантійних зобов’язань?
Чи подавалися підприємством протягом 3 (трьох) останніх років скарги відповідно до статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі»?

ВАЖЛИВО!

Ваше Підприємство заявляє та підтверджує:

Дані  надані в цій анкеті є достовірними та вичерпними;

Дані надані в цій анкеті не є комерційної таємницею Підприємства;

Асоціації «Всеукраїнська дорожня асоціація» надається право на власний розсуд використовувати дані надані в цій анкеті, виключно з метою формування «Реєстру добросовісних компаній дорожньої галузі».

Ваше підприємство погоджується надати на запит Асоціації «Всеукраїнська дорожня асоціація»  уточнюючу інформацію, та/або підтверджуючі документи, щодо даних наданих в цій анкеті.

Ваше підприємство усвідомлює та погоджується, що Асоціація «Всеукраїнська дорожня асоціація» не несе жодних зобов’язань щодо обов’язкового створення «Реєстру добросовісних компаній дорожньої галузі» та включення до нього Вашого Підприємства.

 

Включення чи не включення Вашого Підприємства до «Реєстру добросовісних компаній дорожньої галузі» є виключним повноваженням Асоціації «Всеукраїнська дорожня асоціація».

 

Ваше підприємство зобов’язується утримуватися від будь – яких неправомірних або корупційних дій спрямованих на необґрунтоване включення/виключення Вашого Підприємства до/із «Реєстру добросовісних компаній дорожньої галузі».