Президенту

Всеукраїнської дорожньої Асоціації

Гриненку Артему Олександровичу

Заява

про вступ до Всеураїнської дорожньої Асоціації

Просимо прийняти

до складу учасників Всеукраїнської дорожньої Асоціації.

 

Визнаємо мету та завдання Асоціації, погоджуємось зі Статутом Асоціації та зобов'язуємось виконувати Статут Асоціації, рішення Загальних зборів Учасників Асоціації та Ради Асоціації у повному обсязі, своєчасно сплачувати вступний та членські внески.  

Сума показника «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» стр. 2000 Звіту про фінансові результати за 2019 рік (позначити потрібну відповідь)

Для зв'язку прошу використосувати: